van der Lede B.V.
van der Lede B.V.

Totaalinstallatie: snel, vakkundig en betaalbaar

Het in kunnen schakelen van een vakman is bij installatietechniek niet alleen prettig maar vooral ook belangrijk. Voorzieningen in elektra dan wel sanitair, klimaatbeheersing, riolering en/of waterleiding zijn (soms letterlijk!) van levensbelang. Beide vakgebieden krijgen steeds meer raakvlakken en overlapping, denk maar aan thermostaten die per ruimte zijn in te stellen. Van der Lede B.V. is een totaalinstallateur die beide vakgebieden uitgebreid beheerst. Dat werkt wél zo prettig.

Onze werkplaats

Meer en meer technieken uit met name voor complexere gebouwbeheersystemen ontwikkelde domotica doen hun intrede bij de inrichting van woningen en utiliteitsbouw. Ingegeven door praktische dan wel duurzame inzichten en soms vanwege het gebruiksgemak en de luxe, ontwikkelen leveranciers bijvoorbeeld systemen voor klimaatbeheersing die gepaard gaan met elektronische dan wel digitale aansturing. Om dit werkelijk effectief aan te leggen moet een vakkundig bedrijf dat beide aspecten beheerst zich hier over buigen. Dat levert méér op dan alleen een goed functionerend systeem.

Volop besparing

Kiezen voor de vakmensen van Van der Lede Totaalinstallatie is kiezen voor snelheid, effectiviteit en energiebesparing. Deze vakmensen weten welke apparatuur waar het beste functioneert, welke voorzieningen werkelijk bijdragen aan een effectief systeem én ze weten het geheel compleet aan te leggen. U hoeft geen elektriciens en andere installateurs apart te laten komen, met ieder hun eigen visie en werkwijze. Van der Lede regelt alles in één keer en stemt de aanleg en inrichting van systemen optimaal op elkaar af. De besparing zit ’m dus niet alleen in een optimaal functionerend totaalsysteem maar ook in de efficiënte werkwijze bij de aanleg. Minder uren, minder overleg en een beter resultaat. Dat is de reden waarom veel bedrijven en particulieren een beroep doen op Van der Lede B.V. voor woning-, kantoren- en utiliteitsbouw. Ook in renovatie, verbouw en aanbouw kunnen deze vakmensen veel betekenen.

Situatie schets

Een vast aanspreekpunt

Goede communicatie is belangrijk voor het welslagen van installatieprojecten. Dat geldt richting een opdrachtgever wanneer Van der Lede B.V. opereert als aannemer maar ook wanneer de totaalinstallateur als onderaannemer verantwoordelijk is voor de aanleg van waterhuishouding, (data-)netwerken, klimaatbeheersing en elektra. Één aanspreekpunt binnen het team van installateurs, die aanstuurt en overlegt met andere partijen, neemt veel potentiële ruis weg en versnelt processen aanzienlijk wat opnieuw bijdraagt aan kostenbeheersing. Totaalinstallateur Van der Lede werkt bovendien (zeer transparant) op uurbasis dus altijd voor de reële prijs. Dat doen de allrounders blijkbaar zo goed dat ze actief zijn tot ver buiten de regio, voor bedrijven die zo veel vertrouwen hebben in hun kunnen dat ze het per se door de Van der Lede mensen geregeld willen hebben, al is het op locatie in Friesland.