van der Lede B.V.
van der Lede B.V.

Onderhoud

Waarom is goed cv onderhoud noodzakelijk:

 • Het voorkomt te hoge stook- en slijtagekosten en boven alles bespaard het u energie, en dus bespaard het u direct geld
 • Het verminderd in hoge mate het risico van storingen
 • Het zorgt voor de veiligheid van uw gezin, want zonder goed onderhoud bestaat een veel grotere kans op koolmonoxidevorming
 • De levensduur van uw installatie wordt verlengd

Wat zijn de kosten:

Wat een onderhoud u per jaar kost (incl. 6% btw en voorrijkosten):

Omschrijving Onderhoudsabonnement
CV-ketel (HR) tot 40 kW (combi) € 65,50
Luchtverwarming € 65,50
Gashaard gevelgebonden € 42,00
Gashaard schoorsteengebonden € 42,00
Gasboiler tot 45 kW * € 42,50
Keukengeiser * € 36,50
Badgeiser * € 36,50
WTW unit * € 42,00
Mechanische ventilatie * € 36,50


* in combinatie met CV-ketel wordt voor elk volgend toestel een korting berekend van 5%

Wat te doen en hoe:

Wat in ieder geval belangrijk is, is het inschakelen van een vakman. Een verantwoordelijke vakman zal er voor zorgen, dat door regelmatig onderhoud uw installatie veilig en zuinig werkt en u niet in de steek laat.

EEN ABONNEMENT BIEDT U DEZE VOORDELEN

Wat kunnen wij daarin voor u betekenen:

In de eerste plaats bieden wij u vakmanschap, opgebouwd door ervaring. Ook bieden wij u continuïteit en betrouwbaarheid. Wij brengen u op de hoogte wanneer uw ketel een onderhoudsbeurt nodig heeft zodat u daar niet aan hoeft te denken.

Wat houdt een abonnement in:

 • Een jaarlijkse inspectie / onderhoudsbeurt van uw (gas)toestellen
 • Gelijktijdig het bijvullen en ontluchten
 • Controle van regel- en beveiligingsapparatuur
 • Controle c.q. schoonmaken van ventilators en filters
 • Opheffen van eventuele storingen

Het onderhoudsabonnement betekend zeker zijn van warmte en warm water. Het onderhoudsabonnement houdt ook in dat u ons 24 uur per dag kunt bellen in het geval dat er storingen zijn aan uw cv-installatie. Deze worden dan binnen 24 uur verholpen nadat de service monteur het defect geconstateerd heeft, tenzij het onderdeel bij de leverancier besteld moet worden. Bij een gemelde storing worden er géén voorrijkosten en arbeid in rekening gebracht, maar wel de te vervangen onderdelen.

Wat valt niet onder het abonnement:

Storingen aan het gastoestel die ontstaan zijn door van buiten komend onheil (bijv. blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling, molest, natuurrampen etc.) zijn uitgesloten en vallen niet onder het afgesloten abonnement. Tevens zijn uitgesloten het tussentijds bijvullen of ontluchten van de installatie, alsmede alle storingen die het gevolg zijn van het wel/niet ontluchten of bijvullen van de installatie, bedieningsfouten, het ontbreken van netspanning of gastoevoer, het ontbreken van een scheidingswisselaar tussen de vloerverwarming en de rest van de installatie, alsmede het aansteken van het gastoestel.

Hoe lang loopt een onderhoudsabonnement:

 • Een abonnement loopt vanaf het moment dat de overeenkomst door acceptatie zijdens Totaal installateur ML wordt aangegaan gedurende 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengt
 • Eventuele opzeggingen dienen 2 maanden van te voren schriftelijk te geschieden

Betalingen:

De abonnementsgelden bent u verschuldigd nadat het onderhoud bij u is uitgevoerd, u krijgt dan een factuur thuisgestuurd. De tarieven kunnen jaarlijks per januari op basis van het indexcijfer van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid- en installatiebedrijven van het CBS worden aangepast. Prijsaanpassingen zullen worden afgerond. Restitutie van abonnementsgelden wordt niet verstrekt.

Aanmaning:

Indien wij u een herinnering van betaling dienen toe sturen dan zijn wij genoodzaakt om administratiekosten mee te rekenen.

Verplichtingen:

Indien wij meer dan eenmaal achtereen, zonder bericht van verhindering, op het afgesproken tijdstip niet zijn verschenen, is Totaalinstallateur ML aan de abonnee / opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling, € 20,- vergoeding verschuldigd. Wij kunnen het standaard tarief in rekening brengen indien een klant niet thuis is na een gemaakte afspraak.

Heeft u nog vragen:

Een telefoontje is voldoende, wij helpen u graag!

Wanneer u heeft besloten u bij ons aan te melden dan kunt u dit doen door onderstaand formulier in te vullen.

Naam: *
Achternaam: *
Straat / nummer: *
Postcode / woonplaats: *
Telefoon nummer:
E-mail adres: *
   
CV merk*
CV bouwjaar
Laatste onderhoud
   
Eventuele opmerkingen/vragen:
   
Let op: velden met een * zijn verplicht.